آدرس

آدرس کارخانه : آران و بیدگل ، شهرک صنعتی سلیمان صباحی ، بلوار اصلی تولید ، صنایع نساجی فرش مشهد
آدرس دفتر مرکزی : تهران.جنت آباد.خیابان دهم.شماره 48

شماره تلفن

0913-5500-509
0913-5500-226
031-55455515

ایمیل

info@farshemashhad.com

ارسال یک پیام

همیشه اختصاص داده شده است